Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

odgovor svima E-mail
Autor E J   
Ponedjeljak, 30 Travanj 2012 20:04
Osobno smatram da je ova tema dovoljno argumentirano obra?ena na ovim stranicama vie puta, te je ovo samo jedan oputeniji pristup istom problemu. Drugo, naalost cijene izgradnje po kW koje se ovdje spominju su u Hrvatskoj neostvarive zbog nerazvijenog trita i konkurencije i zbog zna?ajno viih trokova razvoja uvjetovanih loim i kompliciranim zakonskim okvirom. Tako da se cijene umjesto 1,5 mil E kre?u blie 2,5 mil E, posebno eli li se koristiti doma?i proizvod, koji je kvalitetan i postoji. Ne?u ni spominjati zna?ajno ve?e trokove financijskih sredstava (kredita) u Hrvatskoj, nego u spomenutoj Njema?koj. Tre?e, proizvodna cijena na 30 godina stvarno nije puno ve?a od klasi?nih izvora, me?utim privatni i kapital banaka ne trpi tako dugi rok otplata - te zato trebamo poticaje u po?etnim godinama, a poslije imamo jeftiniju elektri?nu energiju. I za kraj, nema ni govora o favoriziranju solara, ali niti jedne druge tehnologije. Na ovom portalu svi ?vrsto stojimo iz promoviranja energetske neovisnosti, a za istu se ravnomjerno i transparentno treba poticati sve doma?e i obnovljive izvore energije, jer jedino sinergija svih tih izvora kojih imamo (vjetar, Sunce, hidro, biomasa i bioplin) ?emo dugoro?no imati stabilnu cijenu elektri?ne energije i ste?i energetsku neovisnost, a time i sve druge prednosti za gospodarstvo koje iz toga proizlaze.
Tags:
Vezane vijesti
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?