Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Iva Zelenko   
ÄŚetvrtak, 29 Prosinac 2011 11:06

Agencija za zaštitu okoliša objavila je presjek trenutnog stanja okoliša Republike Hrvatske, u kojem je bilo rije?i i o stanju u energetici, kao i o registru stakleni?kih plinova.

U izvješ?u stoji kako opskrbljenost energijom iz vlastitih izvora iznosi oko 52%, a ukupan udio svih obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije iznosi 20,1%. Udio „novih obnovljivih izvora energije“, pod što se podrazumijevaju energija vjetra, Sun?eva energija, biodizel, geotermalna energija, deponijski plin i bioplin, iznosi, unato? zabilježenom trendu rasta, tek 0,35%.

Proizvodnja primarne energijeStruktura ukupno potrošene energije

U Agenciji za zaštitu okoliša uspostavljen je Nacionalni registar stakleni?kih plinova, koji ?e se uklju?iti u trgovanje stakleni?kim plinovima po ulasku zemlje u EU. Ukupne emisije trenutno su manje od obveza Hrvatske prema Kyotskom protokolu. Najzna?ajniji udio u emisijama ima sektor Energetike (74%), a slijede Poljoprivreda (11%) i Industrijski procesi (10%). Šume, kojima Hrvatska obiluje (42% kopnene površine države), zna?ajno utje?u na smanjenje stakleni?kih plinova, koje iznosi oko 30% od ukupnih emisija. Istovremeno, zbog globalnih posljedica klimatskih promjena svjedoci smo pove?anja srednjih godišnjih temperatura zraka i smanjenja koli?ina oborina.

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?