Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Igra?ke koje koriste obnovljive izvore energije E-mail
Autor Iva Zelenko   
Petak, 20 Svibanj 2011 11:49

Razvojem i sve ve?im korištenjem obnovljivih izvora energije, u istom smjeru se razvijaju i razni ku?anski ure?aji, gadgeti, pa i dje?je igra?ke.

Igra?ke koje za svoj rad koriste energiju sunca, odnosno solarne igra?ke ve? su neko vrijeme na tržištu, pa smo odlu?ili ovaj ?lanak posvetiti njima.

Velika ve?ina vjerojatno je zaboravila da se u svojem djetinjstvu ve? susrela sa igra?kom koja je za svoj „rad“ koristila obnovljivi izvor energije. Neki su ih sigurno i sami izra?ivali u vrti?ima ili osnovnim školama. Rije? je o vrtnim, odnosno balkonskim, papirnatim ili plasti?nim „vjetrenja?ama“. Igra?ke su napredovale, pa iako je i danas na balkonima i u vrtovima mogu?e vidjeti takve „vjetrenja?e“, ipak ve?u pozornost privla?e nove, uglavnom solarne igra?ke.

U svijetu ve? neko vrijeme djeca kroz ovakve igra?ke u?e o korisnim stranama zelene energije, pa se one kroz edukaciju koriste u vrti?ima i školama. Za pogon ovakvih igra?aka naj?eš?e se koristi solarna energija, no razvojem tehnologije, razvija se i upotreba drugih obnovljivih izvora.

Kompanija OWI Robotics, vode?a na podru?ju robotike i solarnih igra?aka, nudi široki izbor raznih modela, od kojih najve?u pažnju privla?i 6u1 edukacijski solarni komplet.


Izvor slike: http://www.owirobot.com

Komplet se sastoji od 21 dijela ?ije sastavljanje ne zahtijeva nikakve alate, a omogu?ava izradu 6 razli?itih solarnih igra?aka od kojih svaka ima za cilj educirati djecu o solarnoj energiji i radu malog motora. Šest razli?itih igra?aka koje djeca mogu složiti su: auto,brod, vjetroagregat, pas i dva razli?ita modela aviona.

Osim ove vrlo popularne igra?ke OWI nudi još nekoliko igra?aka, od koji posebnu pozornost privla?i auti? ?iji pogon radi na slanu vodu. Auti? sadrži magnezijsku plo?icu, koja ga pokreže u reakciji sa slanom vodom. Jedna kap slane vode pokre?e auti? oko 15 minuta, a jedna magnezijska plo?ica ima rok trajanja 5 do 7 sati.

Lijepa vijest je da Hrvatska gotovo nimalo ne zaostaje u ponudi ovakvih igra?aka. Za sada su one dostupne na dva mjesta, u web du?anu tvrtke ARA SOLAR, te na web stranicama Centar energije tvrtke Agria.

Nadamo se u budu?nosti vidjeti upotrebu ovakvih igra?aka u vrti?ima, školama i na drugim edukacijskim mjestima, a vjerujemo da ?e se zainetresiranost roditelja pove?avati samom upotrebom obnovljivih izvora energije.

Tags:     dje?je igra?ke      solarne igra?ke      OWI
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?