Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 30 OĹľujak 2011 21:12

Projekt Strategije za poticanje proizvodnje elektri?ne energije u malim hidro postrojenjima u Europi (SMART) koji je imao podršku Inteligentne energije za Europu (IEE) je nedavno završen te je sada mogu?e skinuti priru?nik s njihovih stranica i na hrvatskom jeziku (http://www.smarthydro.eu/?p=Download_Document&filename=Handbook_Croatian.pdf).

Osim priru?nika na stranicama SMART projekta mogu?e je na?i i interaktivnu kartu na kojoj su ucrtane potencijalne lokacije za male hidroelektrane u Italiji, Gr?koj, Norveškoj, Hrvatskoj i Austriji.

SMART projekt je financiran u sklopu programa IEE-a, a glavni koordinator projekta je Provincija Cremone iz Italije, dok su partneri u projektu bili : ERSE iz Italije, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveu?ilišta u Zagrebu i Karlova?ka županija iz Hrvatske, Norveški fakultet znanosti i tehnologije iz Trondheima, Regionalni sekreterijat iz Gr?ke i Energetska agencija Waldviertel iz Austrije.

Glavni cilj projekta je bio identificirati najvažnije ne-tehni?ke barijere ve?oj izgradnji malih hidroelektrana u Europi, te dati koristan alat za lokalne, regionalne, nacionalne i europske donositelje odluka, sve u cilju ekspanzije primjene mHE u Europi. Definirane su metodologije, alat i dane su preporuke za unapre?enje upravljanja vodnim resursima, te je odabrano pet reprezentativnih podru?ja kao demonstracijskih za odre?ivanje strateških aktivnosti i prijenos znanja (jedno od tih podru?ja je i Karlova?ka županija).

Više o cijelom projektu možete na?i u priru?niku i na stranicama: http://www.smarthydro.eu/

Tags:     smart      projekt      male hidroelektrane      hrvatska      karlova?ka županija      fakultet strojarstva i brodogradnje
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?