Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Tre?i energetski paket - tre?a javna rasprava E-mail
Autor Edo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 27 SijeÄŤanj 2011 21:52

U Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva je u organizaciji Hrvatskog ogranka Me?unarodnog vije?a za velike elektroenergetske sustave CIGRE, 27. sije?nja 2011. godine održana tre?a i posljednja  javna rasprava na temu “Tre?i energetski paket-što je javni interes Republike Hrvatske“.

Posje?enost ove javne rasprave bila je približno jednaka kao i posje?enost druge javne rasprave. Kao i prve dvije, i ova rasprava se pretežno vrtila oko modela restrukturiranja HEP-a. Sudionici rasprave su se manje više složili s "kompromisnim" rješenjem koje je predložio Goran Grani? kao predstavnik i direktor EIHP-a. Prema tom prijedlogu uvažili bi se argumenti radnika i uprave HEP-a koji ne žele izdvajanje HEP-OPS-a iz vertikalne strukture tvrtke. Tim modelom HEP-OPS bi bio potpuno upravlja?ki i organizacijski neovisan od ostatka HEP grupe, ali bi ipak ostao unutar vertikalne strukture tvrtke kao i do sada. HEP bi time dobio rok do 3. ožujka 2012. godine da se restrukturira po odabranom modelu, a temeljem uspješnosti restrukturiranja i prakti?nog rada, uz strogi nadzor HERA-e bi se postavio kona?ni rok 3. ožujka 2014. godine kao datum do kojeg bi se donijela kona?na odluka o uspješnosti restrukturiranja temeljem izvješ?a Europske komisije. U slu?aju da se pokaže neuspješnost provedbe ovoga modela u skladu sa zahtjevima tre?eg energetskog paketa pristupilo bi se modelu potpunog izdvajanja HEP-OPS-a u zasebnog operatera sustava pod direktnim vlasništvom države (TSO model).

Predstavnici uprave i sindikata HEP-a su upozorili da ?e proces restrukturiranja biti dugotrajan i zahtjevan. Predstavnik sindikata je procijenio troškove takvog restrukturiranja na 2,5 milijarde kuna i zaklju?io da je to nemogu?e obaviti u godinu dana, no Goran Grani? smatra da je to pretjerano i da ?e restrukturiranje HEP koštati oko 300 milijuna kuna, no da je prvo potrebno provesti detaljne kalkulacije.

S obzirom na protekle javne rasprave može se re?i da se ovim putem došlo do jednog stvarno kompromisnog rješenja gdje se HEP-u ostavlja prilika da dokaže svoju snagu i obavi svoju zada?u maksimalno efikasno i brzo, te samo o samoj tvrtci ovisi da li ?e se uspješno primijeniti željeni model restrukturiranja ili ?e se na kraju ipak morati iskoristiti za njih nepopularan TSO model koji je pretežno zagovara ostatak stru?ne zajednice kao naj?iš?i i najjednostavniji model koji bi doprinio stvaranju pravog tržišta elektri?ne energije.

Prezentacije sa javne rasprave dostupne su na stranicama MINGORP-a.

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?