Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Projekt BioSolESCo E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 24 SijeÄŤanj 2011 23:41

BioSolESCo je dio IEE (Intelligent Energy Europe – Europska inteligentna energija) programa. Puno ime projekta je Proširenje korištenja biomase i solarnog grijanja u javnosti i privatnim zgradama preko energetskih usluga.

Sam projekt je zapo?et 2008. u lipnju, a ukupni vijek trajanja mu je tri godine tj. do lipnja ove godine.

U promociji sudjeluje 17 zemalja i to su osim Hrvatske još i Bugarska, Danska, Estonija, Finska, Makedonija, Francuska, Njema?ka, Ma?žarska, Italija, Latvija, Litva, Crna Gora, Poljska, Srbija, Slovenija i Švedska.

Projekt se zapravo fokusira na novi pristup ?ija su osnova kompanije koje daju energetsku uslugu odnosno ESCo kompanije. ESCo kompanije rade na principu da daju puni spektar energetskih usluga koji uklju?uje projektiranje, financiranje, instalaciju i  upravljanje, uklju?uju?i održavanje i gorivo. Projekt se ispla?uje u uštedama koje su nastale instaliranjem nove opreme. Smisao cijele pri?e je da ljudi premalo znaju o ESCo kompanijama i slabo razumiju kako one funkcioniraju. Zato ?e projekt analizirati sve bitne stavke, vidjeti o kojem dijelu programa treba dodatno informirati ljude, te vidjeti koje su prepreke za ESCo projekte i kako ih zaobi?i ili presko?iti.

Glavni ciljevi projekta su slijede?i:

  • pove?anje razumijevanja ESCo modela, promociju ovakvog na?ina poslovanja te prijenos ste?enog znanja potencijalnim korisnicima i industriji za iskorištavanje biomase i sun?eve energije u EU
  • upoznavanje šire javnosti s najsuvremenijim primjerima energetske usluge u korištenju biomase i sun?eve energije u zemljama partnerima projekta

Glavni partneri projekta u Hrvatskoj su Energetski Institut Hrvoje Požar (EIHP) i HEP ESCO d.o.o. Sudionici projekta su mnoge hrvatske kompanije. Izme?u ostalog su to Regionalna energetska agencija sjevererozapadne Hrvatske, Hrvatska banka za obnovu i razvoj, Vaillant, Horvati? d.o.o., Ribari? d.o.o., DeLisjak d.o.o., TEHNO-DOM d.o.o. i mnogi drugi.

Trenuta?no se u Hrvatskoj radi na pet projekata: DIN, Slavonija DI, Spa?va, Spin Valis i Strizivojna Hrast od kojih je samo potonja i ugovorena sa HEP-ESCOm. Ostali su još u fazi pregovora.

Izvor: www.biosolesco.org

 
Komentari (1)
KAKO DO BESPLATNOG KREDITA
1Ponedjeljak, 22 VeljaÄŤa 2021 07:54
vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com
Pozdrav svima vama želim koristiti ovaj medij da vam kažem o ovom opipljivom svjedocenju. Zajam sam dobio 1. sijecnja 2021. preko gospode Vldimire Franke, dala mi je zajam od 65,000 eura i bio sam sretan. Ako vam je potreban zajam za vaše najbolje kamate, možete ga dobiti po kamatnoj stopi od 3%. Obratite se njezinoj tvrtki putem e-pošte: vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?