Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Tre?i energetski paket - druga javna rasprava E-mail
Autor Edo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 13 SijeÄŤanj 2011 20:50

U Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva je u organizaciji Hrvatskog ogranka Me?unarodnog vije?a za velike elektroenergetske sustave CIGRE, 13. sije?nja 2011. godine održana druga javna rasprava na temu “Tre?i energetski paket-što je javni interes Republike Hrvatske“.

Posje?enost ove druge javne rasprave bila je zna?ajno manja nego prvi puta. Skupu su i opet prezentirani rezultati studije koju je odradio konzorcija na ?elu s Ekonergom. I iako se ovaj puta naglasak pokušalo staviti na tržište prirodnog plina i poslovanje Plinacro-a kao pozitivnog primjera ne?ega što bi trebao biti pandan budu?em operatoru prijenosa po TSO ili ITO modelu, to se nije desilo.

Rasprava se i opet vodila oko sudbine HEP-a. Mišljenja i stajališta su bila podijeljena oko primjene TSO i ITO modela. G. Samardži? iz tvrtke WPD-Enersys je ?ak u svom osvrtu na temu izjavio da se njemu ?ini da je ve?ini najdraži model restrukturiranja ISTO. No kroz izlaganje svih sudionika koji su se prijavili za raspravu se provla?ilo jedna zajedni?ka tema oko koje se ?ini da postoji kakav-takav konsenzus. A to je da se HEP vodi na nestru?an i netržišni na?in, da je postoje?e stanje neodrživo i da se guranjem problema pod tepih ve? jako dugi niz godina mogu uskoro o?ekivati zna?ajne promjene, kako u fukncioniranju HEP-a, tako i u sigurnosti opskrbe elektri?nom energijom - a pogotovo u cijeni elektri?ne energije. Posebno je G. Berlengi kao ?lan nadzornog odbora HEP-a izabran na tu dužnost u ime zaposlenika HEP-a osvrnuo na ve? dugogodišnje isklju?ivo politi?ko, a ne tržišno funkcioniranje HEP-a koje ozbiljno škodi poslovnim rezultatima HEP-a.

Neki od sudionika diskusije su se dotakli i teme obnovljivih izvora energije koja se ve?inom u ove dvije rasprave zaobilazila. U cijelom prepucavanju o tome kako HEP nema investicija, kako se ne ulaže u nove proizvodne pogone, kako se sve više uvozi sve skuplja struja kao da su svi zaboravili da postoji javni interes (objavljen kroz registar projekata pri Ministarstvu gospodarstva) za izgradnju oko 6.000 MW elektrana na obnovljive izvore energije od strane mahom privatnih investitora. I da je to jedan ogroman potencijal koji bi HEP kroz priklju?ivanje na svoju mrežu mogao itekako dobro iskoristiti za ja?anje vlastite infrastrukture i položaja na tržištu. Nažalost, izgleda da pozitivnih razmišljanja u tome smjeru i opet ima jako malo.

Prezentacije sa javne rasprave dostupne su na stranicama MINGORP-a.

Slijede?i skup je zakazan za 27. sije?nja u MINGORP.

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?