Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 19 SijeÄŤanj 2015 23:54

Razina nezaposlenosti u Hrvatskoj je izuzetno velika, a problem zapošljavanja se ne uspijeva riješiti godinama. Dapa?e, s godinama izgleda samo kao da je situacija sve gora. Istovremeno u drugim državama EU trend zapošljavanja pokazuje pozitivne pomake, a Europska komisija, kao i ve?ina ostalih država EU puno nade za dugoro?no zapošljavanje polažu i ulažu u zelena radna mjesta. Do sada je u ovoj državi napravljen ve?i broj izra?una i studija, a održane su i neke konferencije na tu temu, kako bi se ukazalo na mogu?nosti otvaranja radnih mjesta u sektoru energetike sustavnim prelaskom na korištenje obnovljivih izvora energije, te decentralizacijom proizvodnje elektri?ne energije. Brojke su impresivne, te otvaraju daleko ve?e potencijale nego megalomanski projekti koji koriste uvozno gorivo, uvoznu opremu i uvozno financiranje. Unato? svim navedenim trendovima i ?injenicama do nedavno nijedna ozbiljnija politi?ka stranka nije se ni na razini izjave dotakla mogu?nosti otvaranja zelenih radnih mjesta, a kamoli da su napravili bilo kakvu ozbiljnu analizu na istu temu koja bi bila iskomunicirana prema javnosti.

No, na ORAH-ovim stranicama se ve? mjesecima može na?i zanimljiva brošura koja pokazuje njihovu ideju u pogledu otvaranja radnih mjesta uz pomo? zelenih obnovljivih izvora energije, ali i primjene održivosti u drugim gospodarskim aktivnostima. Zanimljiive dijelova studija ?emo prenijeti u ovom ?lanku uz komentare na iste.

Sama brošura o zelenim radnim mjestima ima ukupno 60 stranica pri ?emu je zadnjih 35 stranica pregled uspješnih pri?a iz Europe, dok je prvih 25 podijeljeno na devet poglavlja u kojima se objašnjava pojam zelenih poslova te na?in na koji se isti ostvaruju.

Samo "zeleno radno mjesto" je u Europi, a i svijetu definirano kao profesionalna aktivnost koja pomaže u zaštiti okoliša i borbi protiv klimatskih promjena. U to se mogu ura?unati obnovljivi izvori energije, štednja energije i sirovina, smanjivanje otpada i zaga?enja te zaštita bioraznolikosti i ekosustava. ?injenica je da se zelena radna mjesta mogu otvoriti u svim sektorima od istraživanja do proizvodnje, distribucije i održavanja i to i u sektoru proizvodnje elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energije i u tradicionalnim industrijama kao što su graditeljstvo (kroz energetsku u?inkovitost ponajviše), poljoprivreda i ribarstvo. Sama brošura daje Europske procjene o potencijalnim otvaranjima radnih mjesta u sektoru koja su realna ukoliko Europa nastavi sa zelenim razvojem što bi se trebalo dogoditi, ali nije još jasno u kojem obujmu ?e se dogoditi.

Brošura opisuje na?ine na koje se zeleni u Europskom parlamentu bore za ve?e korištenje obnovljivih izvora energije i ukazuje na ?injenicu da je Europa do nedavno bila svjetski predvodnik u zelenom sektoru što se nažalost promijenilo zadnjih godina zbog krize u Europi koja je odgovorna za smanjenje ulaganje u ve?ini zemalja EU, dok u isto vrijeme Kina, SAD i druge svjetske države sve više ulažu u promicanje zelene energije.

Navodi se da je jedan od glavnih ciljeva zelenih radnih mjesta dostojan rad s odgovaraju?om socijalnom zaštitom, dostatnim dohotkom, zdravim uvjetima rada (što bi se samo po sebi trebalo podrazumijevati za zeleni sektor), poštivanjem radni?kih prava i sudjelovanjem pojedinaca u odlukama. Iako je to dosta naglašeno u brošuri ovo bi se trebalo manje više podrazumijevati za sve zaposlene u svim sektorima neovisno o tome što rade. Isto tako se zahtijeva apsolutna ravnopravnost u svim poslovima povezanim sa zelenim tehnologijama, neovisno o spolu i dobi te uz mogu?nost korištenja novih vještina odnosno prenamjene vještina i u starijoj životnoj dobi.

Drugi dio cijele brošure su primjeri održivih zelenih lokalnih zajednica u Europskoj Uniji koji su dobar primjer na?ina na koji lokalna zajednica može djelovati na održivi zeleni razvoj zajednice. U Hrvatskoj se tako?er pojavljuju takve incijative koje bi idu?ih godina mogle omogu?iti cijelim zajednicama da postanu u potpunosti zelene.

Cijela brošura je posebna po tome što je jedina svoje vrste u Hrvatskoj a da je došla direktno iz neke politi?ke stranke. Ista je ipak trebala navesti više prijedloga na koji na?in bi se moglo do?i do zelene revolucije u Hrvatskoj, odnosno na koji na?in bi ORAH djelovao ukoliko bude u prilici donositi odluke.

Tags:     orah      zelena radna mjesta      brošura      europska unija      hrvatska      obnovljivi izvori energije
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?