Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Iva Zelenko   
Utorak, 21 Listopad 2014 00:13

Predvi?anja za svjetsko tržište

Prema najlošijem scenariju, u sljede?ih pet godina svjetsko bi tržište moglo godišnje rasti za 35 do 39 GW, a takva stagnacija rezultat je smanjenja rasta u Europi i problema uspostavljanja održivih tržišta u zemljama u rastu. Diljem svijeta fotonapon ?e i dalje ovisiti o zakonodavnim okvirima, a donošenje politi?kih odluka odraziti ?e se na sveukupno stanje na tržištu. Najbolji scenarij predvi?a slabije europsko tržište i rastu?e tržište u ve?ini zemalja u razvoju.

Predvi?anja na godišnjoj razini u svijetu do 2018. godine

Razvoj svjetskog tržišta na godišnjoj razini po regijama do 2018. godine

Predvi?anja ukupno postavljenih kapaciteta u svijetu po regijama do 2018. godine

U najboljem scenariju europsko tržište bi moglo bilježiti godišnji rast od 13 GW, te pove?anje na 17 GW kroz slijede?ih 5 godina, te bi u tom slu?aju svjetsko tržište u 2018. godini moglo zabilježiti rast ve?i od 68,6 GW. Azijsko-pacifi?ka regija, uklju?uju?i Kinu, trebala bi ?initi najve?i udio u rastu u slijede?im godinama, te bi u najboljem slu?aju za pet godina ukupni postavljeni fotonaponski sustavi mogli iznositi 430,3 GW.

Predvi?anje svjetskog tržišta do 2018. godine

 

Izvor: http://www.epia.org/home/

Tags:     EPIA      fotonapon      FN      pregled tržišta      sun?eva energija      2020


Index ÄŤlanka
Pregled europskog i svjetskog fotonaponskog tržišta – drugi dio
Stranica 2
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?