Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Kako uklju?iti mlade ljude u svijet obnovljivih izvora energije? E-mail
Autor Ivan Szekeres   
Ponedjeljak, 24 VeljaÄŤa 2014 13:40

Današnja djeca i mladi vole brze odgovore koliko i brze automobile i ponekad se ?ini da doista nemaju strpljenja istraživati, no ukoliko uspijete zaokupiti njihovu pažnju i uvu?ete ih u svijet održivog korištenja energije, pridobit ?ete ih možda doživotno.

Jedno od lijepih sje?anja autora ovog teksta seže u dane završnih razreda osnovne škole na jednu jedinu Jesenjinovu pjesmu pro?itanu na ruskom usred sata hrvatskog jezika koja ga je trajno obilježila i pretvorila ga u zaljubljenika u ruski jezik, povijest i kulturu. Iako u prvom ?asu on nije shva?ao zna?aj toga ?ina, godine vlastitog iskustva su pokazale da se upravo na takav na?in usa?uju i mnoge druge pozitivne ili negativne osobine u mlade ljude. Drugim rije?ima, ukoliko želimo da djeca i mladež ponesu pozitivne i trajne vrijednosti kao što je u našem slu?aju zna?aj održivog razvoja za zajednicu, ne smijemo se zadržati samo na ?injenicama i slikama, ve? ih suo?iti s problemima održivosti  postoje?ih energetskih i drugih rješenja koji mu?e zajednicu i aktivno uklju?iti u njihovo rješavanje. U današnje vrijeme nije dovoljno samo znati o problemima održivosti, ve? i aktivno djelovati.

Primjeri dobre prakse i djelovanja u Hrvatskoj

U Hrvatskoj postoji velik broj nevladinih organizacija, inicijativa i ?lanova civilnog sektora koji nastoje djelovati na podru?ju dizanja svijesti u javnosti  o važnosti održivog razvoja zajednice, od toga mnogi od njih uklju?uju primjenu obnovljivih izvora energije. Neki od najsvježijih primjera uklju?uju projekt postavljanja malih edukativnih solarnih sustava koji prate kretanje Sunca na desetak osnovnih škola u Hrvatskoj kroz projekt Solarni suncokreti kojeg su zajedni?ki proveli Hrvatski Telekom i UNDP Hrvatska ili primjerice projekt Energetski neovisna osnovna škola Ostrog u Kaštel Lukši?u na kojem u kojoj je u prvoj uspješnoj donacijskoj akciji putem grupnog financiranja u Hrvatskoj prikupljeno ?ak 10 tisu?a dolara. Dodamo li ovom iznosu još direktne donacije i sredstva prikupljena u lokalnoj zajednici, ukupan iznos se penje na gotovo 30 tisu?a dolara što je dovoljno za izgradnju solarne elektrane i zamjenu rasvjete energetski u?inkovitijom. Osim projekata potrebno je spomenuti i projekte kao što su Mala škola ?iste energije i ENCRO udruge „Društvo za oblikovanje održivog razvoja“ (DOOR) koji tako?er uklju?uju rad s djecom i djelovanje u obrazovnom sustavu na temu obnovljivih izvora energije.

Osim navedenih projekata jedan od zna?ajnih aktera koji sveobuhvatno nastoji djelovati na mlade jest i udruga O.A.ZA.: Održiva Alternativa Zajednici koja ciljano djeluje na uklju?ivanju djece u održivi razvoj i osposobljavanju mladih da postanu nositelji održivog razvoja mladih u vlastitoj zajednici. Jedan od primjera projekata ove udruge su suradnja s OŠ Davorin Trstenjak u Zagrebu na projektu „Urbani vrtovi – Oaza za djecu“ gdje je udruga zajedno s nastavnicima kroz niz prakti?nih radionica uklju?ila djecu u stvaranje i brigu o školskom vrtu. Drugi zanimljiv projekt je i „Sjeme budu?nosti“ gdje su ?lanovi udruge kroz radionice u tri osnovne škole u Zagrebu upoznali djecu s važnoš?u obnovljivih izvora energije, energetske u?inkovitosti i održivim razvojem društva. Trebalo bi tako?er istaknuti i djelovanje udruge u me?unarodnom projektu „Kids & wind“ kroz koji ?e se u Hrvatskoj nastojati postaviti vjetroelektranu snage 1 MW, koja ?e nakon postavljanja biti u potpunom vlasništvu djece.

Dani održivog razvoja za mlade – 6. i 7. ožujka 2014.

Osim direktnog rada s djecom i mladima vrlo važan aspekt djelovanja u zajednici jest i upoznavanje ostalih sudionika u procesu odgoja, obrazovanja i osposobljavanja mladih o važnosti pozitivnog djelovanja i usmjeravanja mladih na na?in da postanu lideri održivog razvoja zajednice. Upravo zato udruga O.A.ZA. je odlu?ila organizirati Dane održivog razvoja za mlade koji ?e se održati 6. i 7. ožujka u Zagrebu. Ovo doga?anje održat ?e se u sklopu projekta Sustainaware 2014. koji se osim u Hrvatskoj provodi i u sedam drugih zemalja u svijetu. Prvi dan doga?anja posve?en uklju?enju osnovnoškolske i srednjoškolske djece u pri?u o održivom razvoju, dok ?e drugi dan biti posve?en uklju?enju mladih osoba u dobi od 18 do 30 godina i njihovom aktivnom djelovanju u pozitivne društvene promjene. Panel nosi taj naziv jer želimo staviti naglasak na uklju?ivanje mladih u održivi razvoj društva i socijalno odgovorno poduzetništvo održavanjem predavanja i panela na temu „Mladi – izlazak iz krize nezaposlenosti“ koji ?e okupiti stru?njake iz gotovo svih relevantnih institucija i nevladinih organizacija ?ije je djelovanje usko vezano uz održivi razvoj, socijalnu politiku i odgoj mladih. Predavanje i panel drugog dana održat ?e se u popodnevnim satima u Europskom domu u Zagrebu, a sve detaljnije informacije i raspored doga?anja možete prona?i u pozivnici koju možete preuzeti ovdje.

Ukoliko radite na podru?ju obnovljivih izvora energije i energetske u?inkovitosti ili u odgoju i obrazovanju ili ste na neki drugi na?in vezani uz rad s djecom i mladima želja nam je da se uklju?ite u radionice i doga?anja koja ?e se održati na Danima održivog razvoja za mlade, pri ?emu poziv vrijedi i za sve mlade i ostale koje ovakve teme zasigurno zanimaju.

Tags:     kids and wind      mladi      obnovljivi izvori energije      OAZA      Održiva alternativa zajednici      solarni suncokreti      Ostrog
 
Komentari (1)
Loan offer
1Subota, 31 Listopad 2020 17:57
Christy Walton
Trebate li zajam? Jeste li tražili gdje možete dobiti zajam? Jeste li pokušavali dobiti bilo kakav zajam? onda se prijavite sada na? (christywalton355@gmail.com) ako želite dobiti pristupa?an zajam. Zajam se ovdje nudi po vrlo niskoj kamatnoj stopi od 2%. Kontaktirajte nas odmah ako ste zainteresirani.

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?