Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Politi?ari Europske Unije izdali su gra?ane? E-mail
Autor Iva Zelenko   
Utorak, 21 SijeÄŤanj 2014 16:59

Posljednjih nekoliko godina europski sektor energetike ravnao se prema smjernicama odre?enim 2009. godine, koje su odre?ene ciljevima za 2020. godinu – 20% obnovljivih izvora energije, smanjenje emisija stakleni?kih plinova za 20%, te pove?anje energetske u?inkovitosti za 20%. Energija vjetra u Europi od 2000. godine bilježila je prosje?an godišnji rast od 17,6%.

Zadanim smjernicama bliži se datum isteka, te bi uskoro trebalo odrediti nove smjernice za razdoblje nakon 2020. godine. Europska komisija uskoro bi trebala objaviti prijedlog novih smjernica o kojima ?e ?elnici država ?lanica raspravljati u ožujku ove godine.

Kada je rije? o industriji obnovljivih izvora energije trenutni obvezuju?i ciljevi bili su djelotvorni pri razvoju i napretku sektora, te otvaranju novih radnih mjesta, pa bi se u jednakoj mjeri trebali ponoviti i za 2030. godinu. Sama Europska komisija izrazila je zadovoljstvo razvojem ovog sektora koji istovremeno pozitivno utje?e na gospodarski rast, smanjenje emisija i pove?anje energetske u?inkovitosti.

Daljnje postavljanje obvezuju?ih ciljeva osigurati ?e sektoru dodatnu stabilnost koja ulaga?ima daje sigurnost i pouzdanje. ?injenica je da današnji ulaga?i djeluju na svjetskoj razini, što zna?i da, kako bi ostvarili dobit, ne moraju nužno ulagati u europske zemlje, ve? svoje projekte mogu razvijati i u drugim zemljama poput Turske ili Brazila.

Neke europske vlade, kao što je španjolska vlada, mijenjaju mehanizme potpore, što za ovaj sektor predstavlja zna?ajan rizik i nesigurnost. Upravo na ovaj na?in u španjolskom sektoru energije vjetra uništeno je 40% radnih mjesta.

Ciljevi za razdoblje nakon 2020. godine odrediti ?e politiku Europske unije, što ?e poslati jasnu poruku sektoru i ulaga?ima, ali i omogu?iti smanjenje cijena i dostizanje ciljeva zadanih za 2020. godinu. Sigurnost tržišta i obvezuju?i ciljevi smanjiti ?e cijene, ali i potrebu za mehanizmima potpore, odnosno poticajima.

Smanjenje emisija

Industrija obnovljivih izvora energije, zajedno sa drugima kao što su proizvodna industrija, grupacije zaštite okoliša i grupacije energetske u?inkovitosti, želi vidjeti jasne ciljeve za obnovljive izvore energije. No, Eurelectric, koji predstavlja industriju elektri?ne energije, vjeruje kako je zapravo potreban samo snažan sustav trgovanja emisijama (ETS) koji može podržati rastu?e ciljeve. Tako?er, uspostava snažnog ETS-a otvoriti ?e nova radna mjesta i osigurati daljnji rast obnovljivih. Na podru?jima gdje snažan ETS ne?e biti dovoljan, kao što je podru?je inovacija ili energetske u?inkovitosti, dodatan mehanizam potpore biti ?e javna podrška.

Josche Muth iz EREC-a isti?e kako je kod obnovljivih izvora energije rije? o sigurnosti isporuke i konkurentnosti, a ne samo dekarbonizaciji. Tako ?e, primjerice, dekarbonizacija zna?iti smanjenje emisija, no nikako ne?e pomo?i u sigurnosti isporuke energije, a uz to ETS ne pokriva cijeli energetski sektor, te ne dopušta gotovo nikakve inovacije. Za inovacije je potrebno imati podršku od strane sektora istraživanja i razvoja, ali i poticaj kroz ciljeve i sigurnost tržišta, zaklju?uje Muth.

Ho?e li se to i dogoditi?

Jedna stvar oko koje se gotovo sve vlade slažu je ?injenica da ciljevi za razdoblje nakon 2020. godine moraju biti donešeni uskoro. Ciljevi za 2030. godinu svakako su vrlo hitni s obzirom da do 2050. godine ima tek 35 godina, a ve?ina projekata koji se izgrade danas imaju vijek trajanja i do 40 godina. Ukoliko se potrebni ciljevi ne postave za vrijeme trajanja ovog mandata parlamenta zabrinjavaju?i je vremenski okvir postavljanja ciljeva, te bi se moglo desiti da se kraj 2020. godine do?eka bez jasno zadanih ciljeva. Tako?er, kako bi ispunili ciljeve za 2050. godinu, prema kojima bi emisije trebale biti smanjene za 80 do 95%, treba se posvetiti razvoju širokog spektra tehnologija, što je svakako jeftinije sada nego što bi bilo da razvoj po?ne prekasno.

Stavovi pojedinih zemalja ?lanica o obnovljivim izvorima energije svakako su razli?iti i ovise o dostupnosti i stavovima prema fosilnim gorivima i nuklearnoj energiji, ali i razli?itim pogledima na cijene obnovljivih izvora energije, te razvoju elektroenergetske mreže i sustava skladištenja energije. Veliki utjecaj ima i lobi protiv obnovljivih izvora energije koji pojedine vlade uspijeva uvjeriti kako ?e razvoj sektora obnovljivih izvora energije koštati milijarda eura, a same vlade ne uo?avaju smanjenje cijena tehnologija do kojih ?e do?i samim postavljanjem ciljeva i dekarbonizacijom do 2050. godine.

Ujedinjeno Kraljevstvo vrlo jasno lobira protiv postavljanja ciljeva, a niti Francuska ne pokazuje zainteresiranost prema ciljevima, stoga je vrlo važan dio odluke u rukama Njema?ke, najve?e zemlje ?lanice, koja se još uvijek nije izjasnila.

Velika ironija leži u ?injenici da ve?ina gra?ana Europske Unije izražava snažan pozitivan stav prema daljnjem razvoju obnovljivih. Istraživanje koje je 2013. godine proveo Eurobarometer pokazuje kako 70% gra?ana smatra da bi obnovljivi izvori energije trebali biti prioritet u sektoru energetike kroz slijede?ih 30 godina.

Rezultati istraživanja Eurobarometer-a

Iako gotovo tri ?etvrtike gra?ana želi daljnji razvoj i jasno postavljanje ciljeva za obnovljive izvore energije, europske politi?are koji sudjeluju u donošenju ovih odluka uop?e ne zanima njihovo mišljenje, te upravo zato izdaju gra?ane koji su ranije glasali za njih, zaklju?uje Stephane Bourgeois iz EWEA-e.

 

Izvor: http://www.ewea.org/

Tags:     EU      ciljevi      emisije      2020      2030      2050      energetska u?inkovitost
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?