Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Deset energetskih brojki koje treba upamtiti iz 2013. godine E-mail
Autor Leo Jerki?   
Subota, 21 Prosinac 2013 13:21

Barry Fischer iz Opower je objavio popis deset najvažnijih energetskih brojki iz prošle godine.

Prema njemu su to brojke koje ?e utjecati na svijet energetike u budu?im godinama. Prva brojka koju je naveo je da se 61% energije u SAD-u baca, tj. predstavlja gubitke sustava, što zna?i da je država samo 39% efikasna. To je rezultat izvještaja iz srpnja kojeg je napravio Lawrence Livermore National Laboratory. Ve?ina neefikasnosti dolazi iz sektora proizvodnje elektri?ne energije (zato što su elektrane relativno neefikasne pri pretvorbi primarne energije u elektri?nu energiju) i sektora prijevoza.

Druga brojka je 8,3 milijarde, a radi se o godišnjem budžetu svih elektroprivreda u SAD-u namijenjenog smanjenju energetske potrošnje krajnjih potroša?a. Cilj je pove?ati efikasnost zgrada i ure?aja, izgladiti vršnu potrošnju, te dati potroša?ima upute kako da štede energiju.

Tre?a brojka je 344 mjeseci, a radi se o broju uzastopnih mjeseci tokom kojih je prosje?na mjese?na temperatura Zemlje ve?a od prosje?ne temperature tokom 20. stolje?a. Ova godina je jedna od najtoplijih zabilježenih od modernog po?etka mjerenja temperature krajem 19. stolje?a. Prosje?na kopnena temperatura je ove godine bila 1,08 stupnjeva iznad prosjeka u prošlom stolje?u. Deset najtoplijih zabilježenih godina se dogodilo tokom zadnjih petnaest godina, a zadnji put je prosje?na temperatura bila ispod prosjeka u velja?i 1985. godine.

?etvrta brojka je 33.955 MW, a radi se o trenuta?noj potrošnji elektri?ne energije u New Yorku tokom popodneva 19. srpnja ove godine, što je rekordan iznos za taj grad. Rekordna potrošnja je zabilježena izme?u tri i ?etiri sata poslije podne u petak.

Peta brojka je 1 u 25, a predstavlja prodaju novih automobila u SAD-u koji su hibridi ili elektri?ni. Prodaja takvih vozila konstantno raste, te je ove godine sko?ila na 4% sa 3,4% prošle godine, ali nafta još uvijek drži 93% potrošnje prijevoznog sektora. Dobra vijest je da je potrošnja goriva automobila sve manja, te se tu o?ekuje daljnji napredak.

Šesta brojka je dvostruko, a radi se o potrošnji elektri?ne energije u regiji Azija-Pacifik u idu?a dva desetelja?a. Potražnja za elekri?nom energijom u Aziji je sve ve?a, te Azijska banka za ravoj procjenjuje godišnje pove?anje potražnje od 2,1% godišnje do 2034. godine, što je daleko iznad svjetskog prosjeka od 1,5% i još više od potrošnje u industrijskim zemljama gdje se o?ekuje rast od samo 0,5%. Azija bi za dvadeset godina trebala trošiti više od pola energetskih potreba svijeta. Ipak, postoji šansa da se putem mjera energetske u?inkovitosti i naprednih tehnologija ta potražnja ipak smanji.

Sedma brojka je jedna milijarda, a radi se o ukupnom volumenu podataka koje stvaraju pametna brojila u SAD-u svaki dan. U SAD-u sada ima oko 46 milijuna pametnih brojila koja omogu?uju komunikaciju u stvarnom vremenu izme?u potroša?a i davatelja usluga. U svijetu ima oko 313 milijuna pametnih brojila, a u idu?ih deset godina ih se o?ekuje preko jedne milijarde.

Osma brojka je -5%, a predstavlja promjenu prosje?ne potrošnje elektri?ne energije tokom Super Bowla u SAD-u. Elektroprivreda Opower je na 145.000 ku?anstava utvrdila pad prosje?ne potrošnje elektri?ne energije od 5% tokom ovogodišnjeg Super Bowla. Procjenjuje se da je potrošnja manja zbog toga što mnogi ljudi zajedni?ki gledaju Super Bowl i što se u to doba manje koriste drugi elektri?ni ure?aji.

Deveta brojka je 4 minute, a pokazuje koliko se ?esto instalira novi solarni sustav u SAD-u. Ove godine bi se u SAD-u trebalo instalirati 4.300 MW solarnih sustava što je rekord za tu državu. Unato? tome što u odnosu na 2000. godinu ima deset puta više instalirane snage solara, solar ?ini samo 0,3% godišnje proizvodnje elektri?ne energije u SAD-u. O?ekuje se da ?e ta brojka porasti tokom idu?ih godina.

Posljednja brojka je 20.000 ruskih nuklearnih raketa koje su tokom zadnjih petnaest godina bile odgovorne za 10% proizvodnje elektri?ne energije u SAD-u. Ove godine je objavljeno da je prema ugovoru u razoražavanju iz 1993. izme?u SAD-a i Rusije kumulativno 500 metri?kih tona visoko zasi?enog uranija pretvoreno u manje zasi?eni uranij kojeg su koristile skoro sve nuklearne elektrane u SAD-u. Procjenjuje se da je otprilike polovica proizvedene nuklearne energije došla iz tog uranija od 1995. do prošlog mjeseca kada je taj program završio.

Izvor: www.greentechmedia.com

Tags:     energetske brojke      ekonomija      solar      prosje?na temperatura      elektroprivrede
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?