Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Struka i politika u energetici E-mail
Autor Edo Jerkić   
Ponedjeljak, 21 Listopad 2013 22:15

Interes mainstream medija je zadnjih dana izrazito fokusiran na energetiku. Za one koji energetiku žive i dišu, te o njoj pišu svaki dan to je svakako dobrodošlo osvježenje iako je razlog poprilično frustrirajući, kao i vrlo često način pisanja, tj. informacije koje se plasiraju. Naime sasvim je očito da je objavom nacionalnog akcijskog plana i uredbe o naknadi za obnovljive, kao i drafta tarifnog sustava počela i sustavna kampanja dezinformacija i poluinformacija u medijima koji bi trebali uvjeriti kompletnu javnost u štetnost obnovljivih za život prosječnog građanina. I o tome ćemo svakako još pisati. Jedna od teza koju se moglo čuti među stručnom javnošću na tu temu je ona o negativnoj selekciji stručnih kadrova na svim razinama odlučivanja. Takvu tezu potakle su silne nelogičnost i nepovezanosti u sva tri navedena dokumenta.

I ta teza sigurno dobro pogađa bit problema, s obzirom da se stvari u hrvatskoj energetici ne kreću u pravom smjeru već dugi niz godina - ni u jednom sektoru, nisu u pitanju samo obnovljivi. Problem negativne selekcije kadrova u javnom sektoru svakako nije ekskluziva energetskog sektora, međutim s obzirom da to mnogi definiraju kao korijen problema vrijedi zabilježiti da se jedan značajan kadrovski izbor dešava ovih dana, a prolazi poprilično nezapaženo uslijed preokupiranosti svih medija povećanjem naknade i nacionalnim akcijskim planom.

Naime HERA, Hrvatska Energetska Regulatorna Agencija, član ACER-a (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) je objavila natječaj za imenovanje novog člana Upravnog vijeća, nakon što je 30. rujna istekao mandat jednom od članova uprave, Prof.dr.sc. Igoru Sutloviću. HERA je, prema svome statutu nezavisno državno tijelo koje se bavi regulacijom tržišta svih energetskih djelatnosti, i kao takva je stručno tijelo koje daje prijedloge i primjedbe na odluke Vlade i nezavisno i stručno sudjeluje u pripremi pravnog okvira za energetski sektor, kao podrška nadležnom ministarstvu (Ministarstvo gospodarstva u ovom slučaju). Također, HERA je osnovana i kao dio obaveza prema EU direktivama kojima se teži uspostaviti transparentno i jasno tržište električne energije. Kao takva, HERA je trebala i značajno sudjelovati u donošenju akcijskog plana, a posebno regulatornog okvira.

Prema Zakonu o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12) članak 23. stavak 3., predsjednika i članove upravnog vijeća imenuje Hrvatski sabor i postupak njegovog imenovanja počinje javnim pozivom s uvjetima i rokom za dostavljanje kandidature te potrebne dokumentacije. Osim toga napomenuto je da prikupljanje kandidatura obavlja Ministarstvo. To znači da bi logična procedura za imenovanje članova Upravnog vijeća bila da nadležno Ministarstvo (MINGO) odabire i intervjuira kandidate te napravi selekciju po ključu stručnosti, predloži ih Vladi te potom pošalje na imenovanje Saboru. Javni poziv za ovu funkciju objavljen je bez velikih najava u oglasnom dijelu Narodnih novina (br. 124), pri čemu je vrijeme poziva iznosilo svega 8 dana.

S obzirom da u današnjem vijeću od 5 članova postoji svega jedan član koji je usko vezan sa elektroenergetskom djelatnošću, te ima veliko iskustvo u tom sektoru, bit će interesantno promatrati ovaj izbor, te koji će kandidati biti prezentirani Saboru. I da li će Sabor uopće imati mogućnost odabira između više njih. U svakom slučaju s obzirom na važnu ulogu HERA-e, i nezavisnost i stručnost koje su joj propisane direktivama EU, ovakav izbor može biti značajan signal svim sudionicima na tržištu. Te bi stoga svakako trebao biti i kvalitetnije popraćen, bez obzira na druge aktualne teme. Jer neke funkcije jesu i moraju biti političke, ali postoje i one koje to nikako ne bi smjele biti.

Tags:     HERA      HROTE      MINGO      energetika      obnovljivi izvori energije
 
Komentari (1)
Pohvala.
1Utorak, 22 Listopad 2013 21:37
tonći čizmić
Moram vas pohvaliti na ,više manje ,svim člancima koji su vezani za temu obnovljivi izvori energije.Pogađate ,srž problema.Idemo okolo i tražimo investitore..uvučemo ih u posao i onda donesemo druge propise,uredbe ,zakone i slično,tako da investitor može jedino staviti jaketu na rame i nazad svojoj kući.Milion više ili manje..mislim eura..pozitivno.Eto,još jedino da mu kažemo na stanici..neka neka,glavno da tebiNIJE NIŠTA.Pozdrav iz Dalmacije uz parolu Bacite novce u VJETAR.Kont.mob 00385 91 931 0564.

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za početnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Zadnje vijesti

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?