Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Peticija za ukidanje kvota za integrirane fotonaponske sustave do 30 kW u Hrvatskoj E-mail
Autor Edo Jerki?   
Srijeda, 20 VeljaÄŤa 2013 22:56

ZelenaEnergija.org i Obnovljivi.com organizirali su potpisivanje peticije za ukidanje kvota za integrirane fotonaponske sustave snage do 30kW. Ovaj sektor prepoznali smo kao perspektivni i brzo rastu?i sektor gospodarstva koji omogu?ava zna?ajno zapošljavanje lokalne radne snage uz potencijal za zna?ajno sudjelovanje u ostvarivanju energetske neovisnosti zemlje. Stoga pozivamo na ukidanje kvota za male sustave koje financiraju hrvatski gra?ani, a izvode i projektiraju hrvatske tvrtke.

Republika Hrvatska obvezala se ostvariti 20% udjela u ukupnoj energetskoj potrošnji iz obnovljivih izvora energije do 2020. godine. Danas od 14% potrošene energije koja nastaje iz obnovljivih izvora ve?inu ?ine velike hidroelektrane izgradene i prije 50 godina. Udio proizvedene energije iz drugih obnovljivih izvora manji je od 2%, od ?ega se udio iskorištene energije Sunca ra?una u promilima. Uz sve to Hrvatska uvozi veliku koli?inu relativno skupe elektri?ne energije iako bi istu mogla nadomjestiti proizvodnjom iz fotonaponskih elektrana.

U prolje?e 2012. godine u Hrvatskoj je drasti?no smanjen iznos otkupne cijene elektri?ne energije iz fotonaponskih sustava, ?ime nastojimo pratiti svjetske trendove. Istim potezom izgradnja malih fotonaponskih sustava snage do 30kW postala je neisplativa onima koji za njihovu izgradnju žele podi?i kredit, te su na taj na?in gra?ani prisiljeni ulagati vlastita sredstva.

No unato? jasnom i nedvojbenom interesu gradana da vlastita financijska sredstva i štednju ulože u posao i tehnologiju kojoj vjeruju, kvote za sklapanje ugovora o otkupu elektri?ne energije za male fotonaponske sustave do 30 kW ko?e takva ulaganja. Koliko zapravo ovakav odnos institucija frustrira potencijalne ulaga?e i tvrtke koje se bave fotonaponskim tehnologijama možete iš?itati iz reagiranja koja su pristigla nama i našim kolegama s ZelenaEnergija.org:

 

Upravo ovakve reakcije i upiti ?itatelja razlog su zašto vas pozivamo da nam se pridružite u pozivu Ministarstvu gospodarstva i ostalim nadležnim institucijama da se ukinu kvote za prikljucak fotonaponskih sustava do instalirane snage od 30 kW. Nedvojbena je ?injenica da bi ta mjera pokrenula mahom vlastita ulaganja koja mogu otvoriti zna?ajan broj novih radnih mjesta u projektiranju, instalaciji te prodaji i marketingu fotonaponskih tehnologija. Na tu ?injenicu moramo skrenuti pozornost onih koji odlu?uju ho?e li se takva ulaganja ostvariti. Tako?er, fotonaponski sustavi su ulaganje u budu?nost i zalog dugoro?no stabilnijih i jeftinijih cijena elektri?ne energije.

Kome se šalje peticija?

Svim nadležnim institucijama i osobama. Sadržaj i primatelje pisma pogledajte ovdje »

Gdje potpisati peticiju?

O V D J E !

Organizatori peticije su:

A peticiju podržavaju i:

Tags:     peticija      fotonapon      solar      integrirani fotonaponski sustavi      razvoj
 
Komentari (4)
Odgovor: cijena otkupa?
4Srijeda, 06 OĹľujak 2013 10:23
E J
Ništa, me?utim ako budu tvrdili da je to zbog prevelikih troškova to ?e biti obi?an alibi i medijski spin, a ne realno stanje stvari.

S druge strane, ako vlada to želi i ima snage napraviti, neka ve? jednom i napravi. Jer lutanje koje oni iskazuju u svojim željama da nešto naprave je najve?i uzrok stanja u društvu. Problem fotonapona i obnovljivih op?enito je da su stvorili paušalno tržište koje nema svoju jasnu viziju i kontinuitet, nego na istome od donošenja prvih pravilnika vlada kontinuirana stihija i nesigurnost. Izme?u ostaloga, ta ?injenica direktno utje?e i na otkupne cijene - jer iste na ure?enom tržištu elektri?nom energijom mogu biti manje, s obzirom da je povjerenje investitora ve?e, a isto tako i mogu?nosti planiranja poslovanja za projektante, izvo?a?e, proizvo?a?e, itd.

I dok god uvozimo elektri?nu energiju, pa i primarnu energiju, do tog trenutka je vrlo neozbiljno izjavljivati da su elektrane na doma?e izvore, koje zapošljavaju doma?u radnu snagu, skupe.
cijena otkupa?
3Srijeda, 06 OĹľujak 2013 08:17
Zoran
Što ?e sprije?iti Vladu RH odnosno Ministarstvo da smanji cijenu otkupa, skrati rok subvencioniranja ili ukine subvencije u kona?nici zbog prevelikih troškova?
kvote
2Subota, 23 VeljaÄŤa 2013 18:36
Ton?ica
Draga Vlado,
slobodno možete ukinuti kvote, ionako ?e se pobrinuti razni referenti u HEP-u i HROTE-u pa kasnije i ispitiva?i kvalitete energije da posao ide kao da kvote postoje.
1ÄŚetvrtak, 21 VeljaÄŤa 2013 10:06
Živko Škevin dipl.ing.el.
ZAŠTO SE MOŽE UKINUTI KVOTA
ZA FN ELEKTRANE DO 10KW


S obzirom na veli?inu našeg sustava možemo bez problema instalirati malih FN elektrana ukupne snage 1.000 MW što je oko 25-30% snage u trenutku kada one proizvode elektri?nu energiju.

Izgradnja 1.000MW malih 10kW elektrana podrazumijeva ugradnju na preko 100 000 krovova za što se otvara potencijalno veliki posao a time i nova zapošljavanja.

Za ovu izgradnju biti ?e potrebno izme?u šest i deset godina što zna?i da cijena struje zbog njih ne bi trebala rasti godišnje više od 4%.


PREDNOSTI

1. Njihova proizvodnja nastaje na mjestu i u vremenu kada je najviše trebamo
- što zna?i da za tu energiju izravno smanjujemo gubitke u prijenosu i distribuciji (3+6)%
- proizvodnja nastaje upravo kada su dnevne i godišnje špice potrošnje najve?e i kada je cijena struje u sustavu najve?a

2. Ne trebamo ulagati dodatna sredstva u regulaciju sustava kao ni u izgradnju prijenosne i
distributivne mreže.

3. FN elektrane op?enito poboljšavaju naponske uvjete u mreži.

4. Cijena izgradnje sustava bez dokumentacije se spustila ispod 2.000 EUR/kW, a izgradnja
se poti?e putem raznih EU fondova.

5. Na ove krovove ?e se instalirati i 250 MW solarnih kolektora za zagrijavanje potrošne tople
vode, što ima efekt kao da smo izgradili besplatno termoelektranu na ugljen snage 250MW
sa besplatnim ugljenom.

6. Velike uštede ispuštanja CO2 u okoliš.

7. Smanjena ovisnost o uvozu.

8. Nakon ugovornog roka od 14 godina država otkupljuje energiju po prosje?no prodajnoj
cijeni.

9. Zapošljavanje i pokretanje malih i srednjih poduze?a kroz duže vrijeme.

ZAKLJU?AK

Nema opravdanja da se postavljaju kvote za male FN elektrane do 10kW dok se ne dosegne 1000MW. Izgradnja 100.000 malih FN elektrana je golem posao kojega ne smijemo propustiti.

Elektromix d.o.o.
Živko Škevin dipl.ing.el.

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?