Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Energetska neovisnost: Danska E-mail
Autor Iva Zelenko   
Petak, 01 VeljaÄŤa 2013 15:19

Danska je jedna od zemalja s izrazitom željom da postane energetski neovisna, te da do 2050. godine u potpunosti koristi samo obnovljive izvore energije. Do sada smo vam predstavili energetski neovisan danski otok Samsř, i regiju Ringkřbing-Skjern, a u ovom ?lanku biti ?e predstavljena ideja u potpunosti neovisne države.

Danska svoju energiju ne uvozi još od 1999. godine, no 2005. godine proizvodnja nafte i plina iz Sjevernog mora dosegnula je svoj vrhunac. Prema podacima iz 2007. godine Danska ?e vlastitom proizvodnjom mo?i zadovoljiti isporuke nafte i plina još slijede?ih 12 godina, nakon ?ega bi, ukoliko se potrošnja energenata ne promijeni, trebala po?eti uvoziti fosilna goriva.

U posljednjih nekoliko godina prirodni plin i obnovljivi izvori energije polako izbacuju iz primarne upotrebe kruta goriva i naftu; obnovljivi izvori energije u Danskoj bilježe konstantan zna?ajan rast u udjelu primarnog energenta, te su iznad prosjeka Europske Unije kada je rije? o njihovom udjelu u elektroenergetskom miksu. Vrlo zna?ajnu ulogu ima energija iz energije vjetra, gdje je Danska vode?a zemlja prema instaliranoj snazi po stanovniku, a njezina industrija energijom vjetra izvozi oko 1/3 udjela na ukupnom svjetskom tržištu.

Jedna od najvažnijih prednosti Danske, koja joj uvelike pomaže ostvariti ciljeve za 2050. godinu, nalazi se u ?injenici da ima najnižu potrošnju energije po jedinici BDP-a u Europskoj Uniji i najve?i doprinos obnovljivih izvora u elektroenergetski miks. Tako je od 1980. do 2007. godine BDP porastao za 78%, dok je primarna energetska potrošnja porasla samo za 7.4%, a emisije CO2 smanjene su za 20.5% po stanovniku. Za ovakva drasti?na smanjenja zaslužna je ispravna politika koja je poticala mjere štednje energije i uvo?enje obnovljivih izvora energije, a uvelike je pomogao i pozitivan stav prema novim energentima, pa se tako gotovo sve velike elektrane nalaze u blizini velikih gradova.

Ciljevi

CiljeviU ožujku 2012. godine u Danskoj je donesen novi energetski sporazum, koji sadrži niz inicijativa koje bi elektroenergetski i prijevozni sektor trebale približiti cilju o potpunom korištenju obnovljivih izvora do 2050. godine. To podrazumijeva zna?ajne investicije u energetsku u?inkovitost, obnovljive izvore i elektroenergetski sustav do 2020. godine, dok su ciljevi za istu godinu smanjenje potrošnje energije za 12% u odnosu na 2006. godinu, udio od oko 50% energije iz energije vjetra u elektroenergetskoj potrošnji, te više od 35% obnovljivih izvora u ukupnoj energetskoj potrošnji.

Veliki naglasak u sporazumu je stavljen na smanjenje potrošnje energije, pa se tako o?ekuje da ?e potrošnja u 2020. godini biti 7% manja od potrošnje u 2010. godini. Elektroenergetske kompanije moraju zadovoljiti sve zahtjeve za uštedom energije, a u razdoblju izme?u 2013. i 2014. godine moraju pove?ati svoj napredak za 75% u odnosu na razdoblje izme?u 2010. i 2012. godine, te za 100% u razdoblju izme?u 2015. i 2020. godine. Po tom pitanju, o?ekuje se i razvoj strategije za renovaciju i energetsko poboljšanje svih zgrada u Danskoj.

Energija vjetra najzastupljeniji je obnovljivi izvor u danskom energetskom miksu, pa je tako prošle godine njezin udio iznosio 25%. Upravo zbog toga pridaje mu se najviše važnosti i ve?ina ciljeva za 2020., odnosno 2050. godinu, vezana je za ovaj energent. Tako ?e do 2020. godine 600 MW vjetroelektrana na moru biti postavljeno na lokaciji Kriegers Flak, a 400 MW na lokaciji Horns Rev; dodatnih 500 MW biti ?e postavljeno u blizini obale prije 2020. godine. Nova strategija planiranja potaknuti ?e razvoj vjetroagregata na kopnu s ukupnim kapacitetom od 1.800 MW do 2020. godine.

Kada je rije? o ostalim obnovljivim izvorima, Sun?evoj energiji, energiji valova, biomasi i geotermalnoj energiji, u razdoblju od 4 godine 100 milijuna danskih kruna (oko 13.5 milijuna eura) biti ?e uloženo u razvoj i upotrebu novih tehnologija obnovljivih izvora za elektroenergetsku potrošnju, a dodatnih 25 milijuna kruna u pokazne i ispitne centre za energiju valova.

Potrošnja energenata za grijanje postepeno ?e u potpunosti biti preba?ena na obnovljive izvore energije, odnosno na biomasu, a 35 milijuna kruna biti ?e uloženo u promociju novih tehnologija geotermalne energije i toplinskih pumpi. Kada je rije? o grijanju u zgradama, od po?etka 2013. godine u novim je zabranjeno postavljanje bojlera na naftu i prirodni plin, dok ?e za postoje?e zgrade to vrijediti od 2016. godine, a u razdoblju od 2012. do 2015. godine za promjenu u starim zagradama biti ?e uloženo 42 milijuna kruna.

Kada je rije? o potrošnji energije u industriji, odlu?eno je da ?e za promociju energetski u?inkovite upotrebe obnovljivih izvora u 2013. godini biti uloženo 250 milijuna kruna, a u razdoblju od 2014. do 2020. godine dodatnih 500 milijuna kruna.

Dugoro?no gledano, prijevozni?ki sektor ?e se, prilikom prelaska sa fosilnih goriva na biogoriva i elektri?nu energiju, suo?iti sa najradikalnijim promjenama. Kako bi se taj prelazak olakšao, u planu je dodatna strategija, te ulaganje 70 milijuna kruna u postaje za punjenje elektri?nih vozila, infrastrukturu za vozila na vodik, te infrastrukturu za transportna vozila koja ?e koristiti prirodni plin. Do 2020. godine u ukupnoj potrošnji goriva biti ?e 10% biogoriva.

Razvoj pametne mreže i centara za ispitivanje

Velika potrošnja elektri?ne energije u kombinaciji sa energijom vjetra nužno zahtijeva inteligentan energetski sustav, što zahtijeva izradu strategije razvoja pametnih mreža i spremnost na sudjelovanje svih elektroenergetskih kompanija, a strategija po ovom pitanju o?ekuje se uskoro.

Investicije u istraživanje i razvoj klju?ne su za stvaranje novih rješenja, ali i stvaranje novih radnih mjesta, pa ?e tako zna?ajni napori biti uloženi u razvoj ispitnih i pokaznih centara, razvoj novih tehnologija i razvoj komercijalizacije tih tehnologija. Uz to, 9,5 milijuna kruna biti ?e uloženo u razvoj tehnologija koje ?e s energetski neovisnog otoka Samsř u potpunosti ukloniti fosilna goriva, koja se trenutno koriste u manjoj mjeri još samo u sektoru prijevoza.

Nakon što smo pisali o neovisnom danskom otoku i neovisnoj danskoj regiji, mogu?e je zaklju?iti kako Danska ima velike planove i ambicije, ali i konkretne smjernice kako ih ostvariti do 2020., odnosno 2050. godine. S obzirom da je jedna od najbogatijih zemalja u Europi, pra?enje smjernica, daljnje ulaganje i dostizanje ciljeva ne bi joj trebali predstavljati nikakav problem; a svojim primjerom ulaganja u obnovljive izvore energije, koja traju ve? dugi niz godina, svakako bi trebala biti primjer drugim europskim zemljama, i razvijenima, ali i onima u razvoju. Jer Danska je svoj životni standard u tom razdoblju samo pove?ala.

nastavlja se...

Tags:     Danska      energetska neovisnost      2020.      2050.      smanjenje emisija      energetska u?inkovitost      100%RES
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?