Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

HROTE objavio da su integrirane solarne elektrane dostigle svoju kvotu za ovu godinu E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 29 Listopad 2012 14:10

Hrvatski operator tržišta energije je prošli tjedan na svojim web stranicama objavio da je na dan 12.10.2012. godine dostignuta kvota od 10 MW za integrirane solarne elektrane i to sa 3,61 MW aktivnih sklopljenih ugovora o otkupu elektri?ne energije i 6,40 MW zaprimljenih zahtjeva za sklapanje ugovora o otkupu koji su u postupku rješavanja ili aktiviranja.

Ova kvota je odre?ena u ?lanku 12., stavci 5. Tarifnog sustava za proizvodnju elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energije i kogenereacije (NN br. 63/2012), te je za ovu godinu iznosila 10MW. HROTE je tako?er objavio da sa integriranim solarnim elektranama koje podnesu zahtjev nakon 12.10 ne?e u ovom trenutku sklopiti ugovor.

Prema ?lanku 1, stavci 5 tog istog Tarifnog sustava za proizvodnju elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN br. 63/2012) se do 31. listopada teku?e godine donose izmjene Tarifnog sustava u koje bi izme?u ostalog trebale u?i i kvote za solarnu energiju za 2013. godinu. Bit ?e zanimljivo vidjeti da li ?e kvota za integrirane solarne elektrane ostati ista kao i ove godine, ili ?e se pove?ati s obzirom da je ove godine ta cifra dostignuta više od dva mjeseca prije kraja godine.

Što se ti?e neintegriranih solarnih elektrana njihova kvota nije ni približno ispunjena, pošto je zasada dostinuto 1,20 MW od dopuštenih 5 MW, te ?e i tu ostati za vidjeti koliko ?e se kvota pomaknuti, te kako ?e se dalje razvijati ovo tržište.

Izvor: www.hrote.hr

Tags:     hrote      solarne elektrane      integrirane      neintegrirane      tarifni sustav      obnovljivi izvori energije
 
Komentari (3)
kako dalje?
3Ponedjeljak, 05 Studeni 2012 18:43
damir frani?
pees od hepa sam dobio 12mj.2011,rješenje o gra?enju 8mj.2012,za tri elektrane po 30kw koje su krovište nadstriješnice za poljoprivrednu mehanizaciju,dakle nisu na zemlji nego krov!sad sam došao do problema da li su integrirane ili ne...hrote me vratio u heru,oni pak u min.gospodarstva...strahujem da ne?u dobiti ugovor o otkupu kao integrirane i time moja investicija pada u vodu.do sad sam što platio, što se zadužio preko 100 000 kn...na moje telefonske pozive govore mi da utvr?uju u koju kategoriju spadam,a nemaju definirano ,bojim se da smanjenjem cijene i nedore?enosti zakona stvarate investitorima velike probleme,molim vas za pomo? da uspijem investiciju privesti kraju...
Odgovor:
2Utorak, 30 Listopad 2012 15:28
E J
Integrirane solarne elektrane su one postavljene na izgra?ene objekte, a neintegrirane one postavljene na tlu.

EU propisuje samo obvezu ukupnog udjela OIE u ukupnoj potrošnji, ne i udio korištenja solarne energije - to se odre?uje energetskom strategijom, koja u slu?aju Hrvatske predvi?a 45MW (makar postoje naznake da ?e taj plan biti premašen).

Trenutni zakonski okvir propisuje odre?ivanje kvote za solarne elektrane za svaku sljede?u godine posebno, a trenutno se špekulira o 20MW integriranih za sljede?u godinu uz nepromijenjene cijene otkupa.

lp,
Edo
integrirane i neintegrirane?
1Utorak, 30 Listopad 2012 14:14
ivek
Koja je to?no razlika izme?u integriranih i NEintegriranih elektrana?
I koja je to ukupna predvi?ena snaga za instalaciju solarnih elektrana prema europskoj uniji, mislim, koliko ?e se još mo?i instalirati MW?

Hvala :).

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?