Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Kraj projekta BE TO Velika Gorica? E-mail
Autor Edo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 22 OĹľujak 2012 11:47

Gradsko vije?e Velike Gorice se na svojoj tematskoj sjednici ju?er jednoglasno izjasnilo protiv gradnje bioelektrane toplane na velikogori?kom podru?ju. Nakon takvog donesenog zaklju?ka tematske sjednice direktor HEP-OIE Goran Slipac je izjavio da je barem HEP-OIE uspio u ne?emu što iznimno rijetko itko uspijeva - ujedinili su politi?ku scenu. No osim duhovitog komentara, teško da itko ima puno razloga za slavlje.

Prema svemu sude?i, projekt BE TO Velika Gorica se nasukao na politi?kim igrama i lažnim informacijama koje su se agresivno plasirale u medije, te se time onemogu?ilo skorije rješenje grijanja Velika Gorice na bilo koji drugi na?in osim na skupo i ekološki iznimno štetno lož ulje.

Gradsko vije?e je zaklju?ilo sljede?e:

  • Gradsko vije?e ne podržava izgradnju bioelektrane – toplane kako ju predlaže HEP OIE u poslovnoj zoni Štuki kao niti u bilo kojoj drugoj zoni u Gradu Velikoj Gorici
  • Gradsko vije?e obvezuje nadležna tijela Grada Velike Gorice da utvrdi kriterije kojima ?e se regulirati prostorno-planski i graditeljski aspekti izgradnje energetskih objekata primjereni potrebama Grada te ih ugraditi u temeljne gradske dokumente i plansku dokumentaciju
  • Gradsko vije?e izlaže spremnost da u suradnji s tvrtkom HEP OIE raspravi ostale mogu?e oblike ili projekte obnovljivih i ekoloških prihvatljivih izvora energije kojim ?e cilj bit rješavanje problema neekološke i skupe toplinske energije koju koriste stanovnici Velike Gorice
  • Zaklju?ke Vije?a treba dostaviti Ministarstvu zaštite i okoliša koje je nadležno za vo?enje postupka procjene utjecaja na okoliš


Vizualizacija BE TO Velika Gorica - projekt koji nije zaživio

Teško je osporiti pravo jednom gradu ili regiji da se o?ituje o svojoj budu?nosti, te da odlu?uje o tome što ?e se u njihovom dvorištu graditi, a što ne?e. U demokratski ure?enom društvu svatko bi trebao mo?i dati svoj glas i sam odlu?iti o svojoj sudbini, a lobiranje i iznošenje mišljenja je sastavni dio svake demokracije. Prema tome je i ova odluka u tom smislu sasvim legitimna.

No problem doga?aja oko BE TO Velika Gorica nadilazi te okvire. Prije svega zato jer je Velika Gorica s aktivnostima na ovom projektu po?ela još 2000. godine, te je projekt prijavljen i za EU strukturne fondove, izra?ene su brojne studije o isplativosti i tehno-ekonomskoj izvedivosti projekta, te je isti o?ito dugi niz godina imao podršku gradskih vlasti. Sada je odjednom projekt postao nepoželjan - a argumentacija koja se koristi je izmišljena, lažna, strukovno neutemeljena i agresivno plasirana lokalnom stanovništvu direktno i kroz medije. A sve se svodi na zastrašivanje od mogu?ih posljedica - koje zapravo i nisu mogu?e. Naravno, ljudi kada su neinformirani povjerovat ?e svašta, a ponajmanje ?e saslušati stru?njake i stvarne argumente.

Tako je vjerojatno propao još jedan projekt koji je mogao donijeti velike koristi jednom gradu i regiji, velika koli?ina financijskih sredstava je ba?ena u vjetar, a investitori su dobili još jednu poruku koju ?e biti teško izbrisati: zaobilazite nas, jer ?emo vam dopustiti da uložite novce i vrijeme, ali ?emo vas poslije otjerati - milom ili silom. A na takav na?in se ne dolazi do održivosti, radnih mjesta, jeftinije energije i gospodarskog razvoja grada.

A zanimljivo je da na štetnost ovoga projekta nisu ?ak ukazivale ni ina?e vrlo agilne zelene udruge.

Tags:     bioelektrana      toplana      Velika Gorica      HEP OIE      obnovljivi izvori energije      biomasa
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?