Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Petak, 24 VeljaÄŤa 2012 20:28

Strogi zakonski uvjeti na emisije CO2 su potaknuli vlasnike termoelektrane Tilbury da prestanu koristiti ugljen kao energent, te da po?nu koristiti biomasu. Tako je ta elektrana postala najve?a elektrana na biomasu na svijetu.

Tilbury je Londonska glavna luka za pretovar kontejnera i lokacija gdje se nalazi jedna stara termoelektrana na ugljen iz 1960-ih ukupne snage od 1.062 MW, a koja je sada postala zeleno uto?ište nakon što je uspješno prenamijenjena u elektranu na biomasu snage 742 MW. Time je postala uvjerljivo najve?a elektrana na biomasu na svijetu, pošto je dosadašnji rekorder bila elektrana Rodenhuize u Belgiji ?ija je snaga 180 MW.

RWE npower je odlu?io da umjesto ulaganja u mjere smanjenja emisija termoelektrane ista po?ne koristiti energiju iz biomase. U rujnu 2010. su odradili testiranja da provjere isplativost izgaranja biomase u jedinici za ugljen, te je dva mjeseca nakon toga odlu?eno tri 350 MW jedinice prebaciti na biomasu.

Tilbury B je proizveo zadnje kWh iz ugljena 4. ožujka 2011., a prebacivanje na biomasu je trajalo devet mjeseci, te je osigurana proizvodnja iz 2,3 milijuna tona drvne biomase. To je dovoljno za 8.000 radnih sati, do ožujka 2013. kada ?e ROC (Obvezni certifikati za obnovljive izvori energije) za elektrane na biomasu biti spušteni sa 1,5 na 1 u Velikoj Britaniji.

Financijski hrabra odluka

Dyson je izjavio da je odluka o konverziji elektrane Tilbury B bila vrlo hrabra, jer sama konverzija je koštala nekoliko desetaka milijuna eura, ali su rizici bili i ve?i pošto su imali dugotrajne ugovore za otkup ugljena koje su morali poništiti i potpisati nove za biomasu, bez dokaza da ?e elektrana funkcionirati. Dodatno ?e morati proizvoditi energiju i za vrijeme niže cijene elektri?ne energije kako bi popunili 8.000 sati do 2013. što ?e biti jedva isplativo u trenucima niske cijene elektri?ne energije.

Bitne prednosti Tilburya

Tilbury ima jednu bitnu prednost kod dostave biomase, a to je njihov vlastiti dok na rijeci Thames koji može prihvatiti brodove do 60.000 tona ?ime se godišnje uštedi do 47 milijuna dolara na troškovima željezni?kog prijevoza energenta. Biomasa mora biti na suhom za razliku od ugljena, tako da se na samoj lokaciji drži mala zaliha biomase koja je dovoljna za samo šest sati rada elektrane, a ina?e se iskrcava direktno s broda. Nakon iskrcavanja sve biomase s broda, u roku od šest sati se mora pojaviti novi brod sa novom zalihom biomase.

Utjecaj na efikasnost i emisije

Zbog slabije kalori?ke vrijednosti i gusto?e biomase snaga elektrane se smanjila za tridesetak posto - na 742 MW, ?ime se i termalna efikasnost elektrane smanjila sa 37% na 35,3%. Fizi?ke promjene na sustavu izgaranja su minimalne, a svode se na osiguranje stabilnijeg plamena plamenika kako bi se smanjila koli?ina korištenog goriva.

Korozija je isto potencijalni problem, ali ne bi trebala do?i do izražaja u 8.000 radnih sati.

Što se ti?e emisija, NOX emisije bi trebale pasti sa 480 na 220 mg/m3, SOX sa 800 mg/m3 na 200 mg/m3, a volumen pepela sa 40.000 tona/TWh na 4.000 tona/TWh. Ukupna redukcija CO2 emisija bi trebala pasti sa 0,81 milijuna tona/TWh na 0,11 - 0,18 milijuna tona/TWh, što je redukcija od 78-87%.

Tilbury & Biomasa – jednokratna situacija

Kako stvari stoje Tilbury B ?e se zatvoriti nakon 8.000 sati rada, pošto je RWE npower predao studiju utjecaja na okoliš za 2.000 MW komibiniranu plinsku elektranu i 400 MW plinsku elektranu. Ipak postoji mogu?nost da i Tilbury B nastavi s radom, ali to ne?e biti odlu?eno do drugog kvartala 2012, što ?e ovisiti i o certifikatima za obnovljive izvore.

Što se ti?e konverzije drugih termoelektrana na biomasu, sve ovisi o mogu?nosti dobavljanja goriva.

Glavni problem: izvor goriva

Otprilike 30% Tilbury B biomase dolazi iz RWE-ove tvornice s godišnjom proizvodnjom od 750.000 tona. Dodatnih 50% dolazi iz SAD-a i Kanade, a ostalih 20% iz Europe, i to ili južne Europe ili Balti?kih država. Dyson tvrdi da je održivost biomase problem u Europi i Velikoj Britaniji zbog nedovoljno prilika za razvoj iste. S druge strane konzultantska tvrtka McKinsey tvrdi da ima sasvim dovoljno održive biomase, odnosno dovoljno zemlje za uzgoj iste, i to dva puta više nego dovoljno u odnosu na potrošnju 2010.

Dodatno je tržište reagiralo na ve?u potražnju za biomasom. Nizoemska energetska burza APX-ENDEX je u studenom 2011. lansirala prvu svjetsku burzu za biomasu u suradnji sa lukom Rotterdam. O?ekuje se da ?e do 2020. Nizozemska, Skandinavija, Velika Britanija i Njema?ka trošiti 15 milijuna tona biomase godišnje, a od toga bi Niozemske luke trebale prenositi 13,5 milijuna tona. Danas oni godišnje pretovaruju samo 1,5 milijuna tona.

Elektrana Drax – skroz druga?iji prijedlog za konverziju

Drax je druga najve?a elektrana u Europi uop?e sa svojih 3.960 MW. Drax ?e, za razliku od Tilburya raditi normalno do 2016., ali tada ?e morati uvesti novu tehnologiju kojom ?e ukloniti NOX iz plinova. Troškovi za to bi bili nekoliko stotina milijuna funti, a kad se uzmu u obzir i troškovi dozvola za ispuštanje CO2 emisija jasno je zašto razmišljaju o korištenju drugih goriva.

Drax trenuta?no troši do 8% biomase u svojoj proizvodnji i trenuta?no ima godišnju potrošnju od 1,2 milijuna tona biomase. Drax je napravio konverziju jedne jedinice prema korištenju biomase i time se smanjila snaga te jedinice sa 660 MW na 500 MW. Svaka jedinica preba?ena na biomasu bi trošila 2,5-3 milijuna tona biomase godišnje.

Glavni problem Draxa je nedovoljno izvora biomase, jer trenuta?no ne mogu nabaviti ni 12,5% biomase od one koja bi im bila potrebna. Glavni cilj im je razviti snabdijevanje i poticati farmere na održivo uzgajanje biomase, te da se razviju postrojenja za obradu biomase.

Drax smatra da Velika Britanija ne bi trebala smanjiti certifikate za biomasu, jer bi time pomogli u razvoju infrastrukture za biomasu. Potrebna je jasna politika prema biomasi za idu?ih 15-20 godina.

Konverzija = Ovisnost o poticajima?

Temeljem proizvodnje Draxa u 2010. od 26,4 TWh sa prosje?nom cijenom elektri?ne energije od 51,60 funti/MWh (80,33 dolara) i potrošnjom 15 milijuna tona biomase za cijenu od 80-100 funti/toni, zarada je još uvijek pokrila dodatne troškove goriva, pa ?ak kada se ura?una i smanjenje snage od 25% i smanjivanje certifikata sa 1,5 na 1.

Ipak 100% konverzija na biomasu bi zna?ila ovisnost o poticajima za komercijalnu isplativost elektrane, tvrde u Draxu. No isto tako tvrde da nije poanta u tome da se stvara ekstra profit u odnosu na korištenje ugljena, nego da se razvije nova tehnologija koja ?e smanjiti emisije CO2 i koja je uz to prili?no jeftina (u rangu sa vjetroelektranama na kopnu). Drax ne?e odmah propasti ako ne po?ne koristiti biomasu, ali su svjesni da je dugoro?no ovakva proizvodnja na ugljen osu?ena na propast.

Njema?ka elektroprivreda E.ON je u me?uvremenu tako?er najavila konverziju jedne svoje 500 MW jedinice u termoelektrani Ironbridge u Velikoj Britaniji, a za drugu imaju opciju da kasnije konverzije. E.ON je tako?er zatražio dozvolu za izgradnju spremišta za biomasu na samoj lokaciji elektrane.

Izvor: www.renewableenergyworld.com

Tags:     termoelektrana      elektrana      biomasa      velika britnaija      tilbury      drax      rwe npower      london
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?